Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Članstva
Bibliografija


Asaf Duraković - Članstva

Croatian Medical Journal
''The Uranium Medical Research Centre'