Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Bibliografija


Branko Juršić - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

PMF
Sveučilište u Zagrebu
- 1985
Dr.sc.

 
PMF
Sveučilište u Zagrebu
- 1982
Mr.sc.

 
PMF
Sveučilište u Zagrebu
- 1978
Dipl.ing