Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Bibliografija


Ante Kadić

Područje znanosti: Humanističke znanosti
Polje znanosti: Filologija
Akademski stupanj:
Zvanje:


Kontakt adresa

Ustanova:Indiana University,Department of Slavic Languages & Literature
Ulica:Ballantine Hall 502
Grad: Bloomington,Indiana
Država:
USA
Brojevi telefona:
E-mail adresa: