Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Bibliografija


Davor Kapetanić

Područje znanosti: Humanističke znanosti
Polje znanosti: Filologija
Akademski stupanj:
Zvanje: Professor emeritus


Kontakt adresa

Ustanova:University of Washington,Department of Slavic Languages & Literature
Ulica:Box 353580
Grad:WA 98195 Seattle,Washington
Država:
USA
Brojevi telefona:Tel. (206) 543 6848
E-mail adresa: