Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Bibliografija


Alemka Kisić

Područje znanosti: Prirodne znanosti
Polje znanosti:
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Znanstveni savjetnik


Kontakt adresa

Ustanova:Rice University
Ulica:W200G George R. Brown Hall 6100 Main Street
Grad:TX 77005 Houston
Država:
SAD(USA)
Brojevi telefona:
E-mail adresa: