Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Članstva
Bibliografija


Zoran Klobučar

Područje znanosti:
Polje znanosti:
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje:


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:1155 Metcalfe Str.
Grad: Montreal
Država:
Kanada(Canada)
Brojevi telefona:
E-mail adresa: