Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Bibliografija


Nela Lakoš

Područje znanosti: Prirodne znanosti
Polje znanosti: Matematika
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Viši predavač


Kontakt adresa

Ustanova:The Ohio State University, Department of Mathematics
Ulica:342 MATH,231 W EIGHTEENTH AVE
Grad:OH 43210 COLUMBUS
Država:
SAD
Brojevi telefona:Tel. +1 614 292 8724
E-mail adresa: