Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Bibliografija


George Macesich

Područje znanosti: Društvene znanosti
Polje znanosti: Ekonomija
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Redoviti profesor


Kontakt adresa

Ustanova:Florida State University, College of Economics
Ulica:288 Bellamy Building,
Grad:FL 32306 Tallahassee,Florida
Država:
SAD
Brojevi telefona:Tel. 850-644-7079 Bel 275
E-mail adresa: