Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Bibliografija


Vesna Tomažić

Područje znanosti:
Polje znanosti:
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje:


Kontakt adresa

Ustanova:FDA, Center for Devices and Radiological Health
Ulica:
Grad: Rockville, Maryland
Država:
SAD
Brojevi telefona:Tel. (301) 796-0259
E-mail adresa: