Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Bibliografija


Aurelija Trgo

Područje znanosti: Prirodne znanosti
Polje znanosti: Matematika
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Docent


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:
Grad:
Država:

Brojevi telefona:Tel. (212) 438-3073
E-mail adresa: