Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Biografija


Zlatko Meić - Biografija

PROF. DR. SC. ZLATKO MEIĆ – ŽIVOTOPIS

Zlatko Meić rođen je 4. rujna 1938. Maturirao je na Gimnaziji u Varaždinu 1957. i diplomirao na Tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1962. Zaposlio se kao znanstveni asistent na Odjelu fizičke kemije Instituta ŤRuđer Boškovićť (IRB). Upisao je poslijediplomski studij, smjer Fizička i teorijska kemija, te započeo znanstvena istraživanja u području nuklearne magnetske rezonancije, infracrvene i Ramanove spektroskopije, te kvantne kemije. Razvijao je račun normalnih koordinata i polja sila, te ih primijenio na interpretaciju vibracijskih spektara metil-živinih(II) halogenida. Magistrirao je (1967) i doktorirao (1969) na Sveučilištu u Zagrebu.
Osobito intenzivno bavio se utjecajem deuterija na infracrvene i Ramanove spektre organometalnih i aromatskih spojeva. Sa svojim suradnicima sintetizirao je velik broj izotopomera i proveo iscrpnu vibracijsku analizu. Njegovi doprinosi na tom području, osobito oni o stilbenima, godinama se citiraju u relevantnoj literaturi. Z. Meić znatno je pridonio i razumijevanju deuterijskih izotopnih efekata na zasjenjenje jezgre ugljik-13 u aromatskim molekulama, te je koautor poglavlja u knjizi o toj problematici i često citiran u primarnim i preglednim znanstvenim radovima. Uspješno je primjenjivao spektroskopske i kvantnokemijske metode na utvrđivanje strukture i svojstava derivata adamantana, polimera, farmaceutskih spojeva, biomolekula i gelova, kao i na studij interakcija u otopinama. Publicirao je i radove iz kvantne kemije i masena spektrometrije. Publicirao je preko 70 znanstvenih (CC/SCI) i brojne stručne radove, kao i nekoliko poglavlja u knjigama. Bio je urednik knjige i nekoliko posebnih brojeva znanstvenih časopisa.
Dr. Z. Meić bio je gostujući docent na sveučilištima u Ulmu (1971-1972) i Tübingenu (1973), gdje je držo kolegij o teoriji vibracijskih spektara. U Institutu ŤRuđer Boškovićť biran je u znanstvenog suradnika, višeg znanstvenog suradnika i znanstvenog savjetnika. Z. Meić organizirao je i vodio C-13 NMR servis (1977-1990) i Laboratorij za molekulsku spektroskopiju (1991-2000). Vodio je brojne suradnike, od kojih su neki danas voditelji istraživačkih skupina u IRB i industriji. Predaje na poslijediplomskom studiju kemije od 1974, a na dodiplomskom studiju na Kemijskom odsjeku PMF od 1982. Biran je za docenta, izvanrednog i redovitog profesora (1992). Od 2000. g. je predstojnik Zavoda za analitičku kemiju KO PMF.
Prof. Meić je sudjelovao ili bio nositelj brojnih domaćih i međunarodnih projekata (Njemačka, Mađarska, SAD) Držao je pozvana predavanja na više međunarodnih i domaćih skupova. Međunarodno priznanje dobio je organizacijom Europskog kongresa za molekulsku spektroskopiju, Zagreb 1991. Bio je član Međunarodnog odbora za molekulsku spektroskopiju i drugih srodnih tijela. recenzent je brojnih međunarodnih časopisa.
U Hrvatskome kemijskom društvu bio je tajnikom (1974-1976), predsjednikom (1996-1998) i potpredsjednikom (1998-2002), te članom Upravnog odbora u više mandata. Sudjelovao je u brojnim povjerenstvima u IRB, SIZ za znanost, Sveučilištu u Zagrebu i Ministarstvu znanosti i tehnologije. Dobitnik je Nagrade Grada Zagreba za znanstveni doprinos.


Reference:
1. A. Bezjak, I. Jelenić, S. Maričić, and Z. Meić: An X-Ray and Proton Magnetic Resonance Study of the Dehydration and Deuteration of Borax, Na2 *B4O5(OH)4* * 8H2O Croat. Chem. Acta, 35 (l963) 295 - 303. 2. Z. Majerski and Z. Meić: An Infrared Cell for Kinetic Studies of Liquid Samples Croat. Chem. Acta, 36 (1964) 233 - 235. 3. Z. Meić and M. Randić: Hybridization in 1,3,5-Cycloheptatriene and Some Related Molecules by the Method of Maximum Overlap Croat. Chem. Acta, 40 (1968) 43 - 48. 4. Z. Meić and M. Randić: Force Constant Calculations of Methyl Mercuric Bromide and Methyl-d3 Mercuric Bromide Trans. Faraday Soc., 64 (1968) 1438 - 1446. 5. Z. Meić and M. Randić: Rotation-Vibration Spectra of Gaseous Methyl Mercuric Halides and Methyl-d3 Mercuric Halides Chem. Commun. (1968) 1608 - 1610. 6. Z. Meić: Far Infrared Spectra of CH3HgBr, CH3HgI, CD3HgBr, and CD3HgI Croat. Chem. Acta, 41 (1969) 179 - 181. 7. Z. Meić and M. Randić: Infrared Spectra of Gaseous Methyl Mercuric Halides J. Mol. Spectr., 39 (1971) 39 - 47. 8. Z. Meić and M. Randić: Force Constant Calculations of Methyl Mercuric Chloride and Methyl-d3 Mercuric Chloride JCS Faraday Trans. II, 68 (1972) 444 -451. 9. M. Randić, Z. Meić, and A. Rubčić: J(13C-H) Spin-Spin Coupling Constants of Several Unsaturated Hydrocarbons Calculated by the Maximum Overlap Method Tetrahedron, 28 (1972) 565 - 572. 10. Z. B. Maksić, Z. Meić, and M. Randić: Correlation between C-H Stretching Frequencies and Hybridization in Hydrocarbons J. Mol. Struct., 12 (1972) 482 - 485. 11. Z. B. Maksić, Z. Meić, and K. Kovačević: MOA Calculations of CH Stretching Frequencies and Dissociation Energies in Hydrocarbons Z. Naturforsch., 28a (1973) 797 - 798. 12. Z. Meić, M. Randić, and A. Rubčić: Vibrational Spectra and Force Constants of Bicyclic Molecules. I. Norbornane and Norbornane-d4 Croat. Chem. Acta, 46 (1974) 25 - 30. 13. Z. Meić, W. Braun, H. Knehr und W. Zeil: Kraftkonstanten und Zentrifugalverzerrungskonstanten des Methylchlorsilans Ber. Bunsenges. Phys. Chem., 78 (1974) 1249 - 1251. 14. Z. Meić: Vibrational Spectra and Force Constants of CH3HgI and CD3HgI J. Mol. Struct., 23 (1974) 131 - 139. 15. D. Škare, M. Laćan, and Z. Meić: Reaction of Aryldiazonium Chlorides with 1,3,5-Triketones. An Evidence for Azohydrazone Conversion Croat. Chem. Acta, 47 (1975) 135 - 143. 16. Z. Meić and H. Güsten: Vibrational Studies of trans- Stilbenes. I. Infrared and Raman Spectra of trans- Stilbene and Deuterated trans- Stilbenes Spectrochim. Acta, 34A (1978) 101 - 111. 17. S. Trbojević-Gobac, M. Vlatković, and Z. Meić: Gamma Radiation Induced Graft Copolymerization of Divinylbenzene onto Cellulose Fabric J. Appl. Polymer Sci., 24 (1979) 1101 - 1107. 18. Z. Meić and H. Güsten: Vibrational Studies of trans- Stilbenes. II. Infrared and Raman Spectra of Fluorinated trans- Stilbenes Spectrochim. Acta, 36A (1980) 1021 - 1028. 19. Z. Majerski, K. Mlinarić-Majerski, and Z. Meić: Carbon-13 Chemical Shifts of Inverted Carbon Atoms Tetrahedron Lett., (1980) 4117 - 4118. 20. Z. Majerski, V. Vinković, and Z. Meić: Substituent Effects on Carbon-13 Chemical Shifts in 2,6-Disubstituted Adamantanes Org. Magn. Reson., 17 (1981) 169 - 172. 21. Z. Meić, D. Vikić-Topić, R. Vuković, V. Kurešević, and D. Fleš: Determination of Equilibrium Constants of CT-Complex Monomers by the C-13 NMR Method J. Polymer Sci., Polymer Chem. Ed., 19 (1981) 3035 - 3037. 22. F. Kajfež, H. Hofman, M. Žinić, Z. Meić, N. Blažević, and J. Kuftinec: Physico-chemical and Analytical Characteristics of Pirenzepine Acta Pharm. Jugosl., 32 (1982) 1 - 11. 23. M. Žinić, J. Kuftinec, H. Hofman, B. Belin, F. Kajfež, N. Blažević, and Z. Meić: Physico-chemical and Analytical Characteristics of Zomepirac Acta Pharm. Jugosl., 32 (1982) 281 - 289. 24. Z. Mikotić-Mihun, J. Kuftinec, H. Hofman, M. Žinić, F. Kajfež, and Z. Meić: Physico-chemical and Analytical Characteristics of Ketotifen Acta Pharm. Jugosl., 33 (1983) 129 - 142. 25. M. Andreis, Z. Meić, and Z. Veksli: 13C and 1H NMR Study of the Polyesterification of Maleic Anhydride and 1,2-Propylene Glycol Polymer, 24 (1983) 611 - 616. 26. J. Mink, Z. Meić, M. Gál, and B. Korpar-Čolig: Infrared, Raman, and Force Field Studies of Tetrakis(anionomercuri)methanes J. Organomet. Chem., 256 (1983) 203 - 216. 27. J. Mink, D. K. Breitinger, Z. Meić, and M. Gál: Structure, Bonding, and Force Fields of Mercurated Methanes J. Mol. Struct., 115 (1984) 435 - 438. 28. Z. Meić, D. Vikić-Topić, and H. Güsten: Unusual Deuterium Isotope Effects in 13C NMR Spectra of trans- Stilbene Org. Magn. Reson., 22 (1984) 237 - 244. 29. M. Žinić, J. Kuftinec, H. Hofman, F. Kajfež, and Z. Meić: Selective Decarbethoxylation of Ethyl 1,4-Dimethyl-3-(ethoxy-carbonyl)-1H-pyrrole-2-acetate in 85 % Phosphoric Acid J. Org. Chem., 50 (1985) 697 - 700. 30. M. Andreis, Z. Veksli, and Z Meić: Polyesterification and Isomerization of Maleic Anhydride and 1,6-Hexane Diol as Studied by 1H and 13C NMR Polymer, 26 (1985) 1099 - 1104. 31. I. Tabaković, K. Tabaković, R. Grujić, N. Trinajstić, and Z. Meić: Chemistry of Coumarins-Synthesis of Some 3,4-Substituted Coumarins Using the HSAB Principle Heterocycles, 23 (1985) 2539 - 2542. 32. Z. Meić, G. Baranović, and D. Škare: Valence Force Field Calculations of trans-Stilbene and Some of Its Symmetrically Deuterated Isotopomers J. Mol. Struct., 141 (1986) 375 - 380. 33. D. Vikić-Topić and Z. Meić: C-F Long Range Coupling for Estimating Molecular Conformations J. Mol. Struct., 142 (1986) 371 - 374. 34. D. Srzić, N. Čevizović, and Z. Meić: Mass Spectrometric Investigation of Benzylideneaniline Org. Mass Spectrom., 22 (1987) 400 - 405. 35. Z. Meić and G. Baranović: Vibrational Spectra of trans-N-Benzylideneaniline and Its Isotopomers Pure Appl. Chem., 61 (1989) 2129 - 2138. 36. Z. Stiplošek, M. Šindler-Kulyk, K. Jakopčić, D. Vikić-Topić, and Z. Meić: Photochemical Methoxy / hydroxymethyl Rearrangement in 3-Methoxy-N-substituted-4-pyridones J. Heterocycl. Chem., 26 (1989) 1707 - 1711. 37. G. Baranović, Z. Meić, H. Güsten, J. Mink, and G. Keresztury: Intramolecular Vibrational Coupling in the Ground Electronic State (S0) of trans - Stilbene J. Phys. Chem., 94 (1990) 2833 - 2843. 38. D. Srzić, M. Žinić, and Z. Meić: Mass Spectrometric Investigation of Diphenylacetylene (Tolane) Rap. Commun. Mass Spectrom., 4 (1990) 290 - 292. 39. D. Vikić-Topić, C. L. Khetrapal, G. R. Christie, P. Sándor, and Z. Meić: On the Models for Deuterium Long-Range Isotope Effects in 13C NMR Spectroscopy J. Math. Chem., 8 (1991) 185 - 192. 40. K. Mlinarić-Majerski, V. Vinković, Z. Meić, P. G. Gassman, and L. J. Chyall: Long-Range Deuterium Isotope Effects in 13C NMR Spectra of Adamantane and 2-Adamantanone J. Mol. Struct., 267 (1992) 389 - 394. 41. Z. Meić, D. Vikić-Topić, G. Baranović, and M. Žinić: Vibrational and NMR Spectra of Protonated trans-N-Benzylideneanilines Croat. Chem. Acta, 65 (1992) 109 - 117. 42. D. Srzić, M. Žinić, Z. Meić, G. Czira, and J. Tamás: Mechanistic Study of the Decomposition Reactions of Azobenzene Org. Mass Spectrom., 27 (1992) 1305 - 1310. 43. S. Schneider, C. Scharnagl, R. Bug, G. Baranović, and Z. Meić: A Force Field Calculation for trans-Stilbene Ion Radicals J. Phys. Chem., 96 (1992) 9748 - 9759. 44. P. Vujanić and Z. Meić : 13C Spin - Lattice Relaxation in Benzophenone and Its Isotopomers J. Mol. Struct., 293 (1993) 163 - 166. 45. D. Srzić, S. Martinović, P. Vujanić, and Z. Meić : Randomization in the Fragmentation of Benzophenone Rap. Commun. Mass Spectrom., 7 (1993) 163 - 166. 46. Z. Meić, G. Baranović, and T. Šuste : Force Fields for Neutral and Protonated Schiff Bases J. Mol. Struct., 296 (1993) 163 - 171. 47. P. Vujanić, Z. Meić, and D. Vikić-Topić: Carbon-13 Isotope Effects in 13C NMR Spectra of Some Carbonyl Substituted Benzenes Spectrosc. Letters, 28 (1995) 395 - 405. 48. P. Vujanić, E. Gacs-Baitz, Z. Meić, T. Šuste, and V. Smrečki: Primary and Secondary Deuterium-Induced Isotope Effects for 13C NMR Parameters of Bezaldehyde Magn. Reson. Chem., 33 (1995) 426 - 430. 49. V. Smrečki, N. Müller, D. Vikić-Topić, P. Vujanić, and Z. Meić: Isotope Effects in 13C NMR Spectra of Monodeuteriated trans-N-Benzylideneanilines J. Mol. Struct., 348 (1995) 69 - 72. 50. Z. Meić, T. Šuste, G. Baranović, V. Smrečki, S. Holly, and G. Keresztury: Infrared and Raman Spectra of cis-Stilbene and Its Deuterated Isotopomers J. Mol. Struct., 348 (1995) 229 - 232. 51. P. Novak, D. Vikić-Topić, Z. Meić, S. Sekušak, and A. Sabljić: Investigation of Hydrogen Bond Structure in Benzoic Acid Solutions J. Mol. Struct., 356 (1995) 131 - 141. 52. Z. Meić, P. Novak, D. Vikić-Topić, and V. Smrečki: Deuterium Isotope Effects on 13C Chemical Shifts in cis-Stilbene Magn. Reson. Chem., 34 (1996) 36 - 41. 53. P. Novak, D. Vikić-Topić, E. Gacs-Baitz and Z. Meić: Influence of a Side-Chain Group on Deuterium Isotope Effects in 13C NMR Spectra of Some Benzene Derivatives Magn. Reson. Chem., 34 (1996) 610 - 615. 54. P. Novak, Z. Meić and H. Sterk: Conformational Dependence of Deuterium-Induced Isotope Effects on the Olefinic One-Bond 13C-1H and Three-Bond 1H-2H Coupling Constants in cis- and trans-Stilbene: NMR and AM1 Study J. Chem. Soc., Perkin Trans. 2 , (1996) 2531 - 2536. 55. V. Smrečki, D. Vikić-Topić, Z. Meić, and P. Novak: Deuterium Isotope Effects and Their Nonadditivity in 13C NMR Spectra of Polydeuteriated trans-N-Benzylideneaniline Isotopomers Croat. Chem. Acta, 69 (1996) 1501 - 1509. 56. Z. Meić, G. Baranović, V. Smrečki, P. Novak, G. Keresztury and S. Holly: Vibrational Coupling in trans-Azobenzene and Its Isotopomers J. Mol. Struct., 408/409 (1997) 399 - 403. 57. V. Smrečki, G. Baranović, G. Keresztury and Z. Meić: NIR FT Raman Spectra of Protonated and Deuterated trans-Azobenzene Isotopomers J. Mol. Struct., 408/409 (1997) 405 - 408. 58. P. Novak, Z. Meić, D. Vikić-Topić and H. Sterk: Long-range Deuterium Induced Isotope Effects on 1H Chemical Shifts in cis- and trans-Stilbene J. Mol. Struct., 410/411 (1997) 5 - 7. 59. D. Vikić-Topić, P. Novak, V. Smrečki and Z. Meić: Deuterium Isotope Effects in 13C NMR Spectra of trans-Azobenzene J. Mol. Struct., 410/411 (1997) 9 - 12. 60. P. Novak, Z. Meić, D. Vikić-Topić, V. Smrečki and J. Plavec: Structural Dependence of Isotope Effects in 1H and 13C NMR Spectra of the trans-N-benzylideneaniline Imino Group Spectrochim. Acta, 54A (1998) 327 - 333. 61. G. Baranović, Z. Meić and A. H. Maulitz: Vibrational Analysis of Stilbene and Its Isotopomers on the Ground State Potential Energy Surface Spectrochim. Acta, 54A (1998) 1017 - 1039. 62. D. Vikić-Topić, P. Novak, Z. Meić, J. Plavec and D. Kovaček: Intrinsic Long Range Deuterium Isotope Effects on 13C NMR Chemical Shifts as a Conformational Probe of Benzene Derivatives Croat. Chem. Acta, 72 (1999) 967 - 974. 63. V. Smrečki, P. Novak, D. Vikić-Topić, T. Hrenar and Z. Meić: Deuterium Isotope Effects in 13C NMR Spectra of trans-N-Salicylideneaniline Isotopomers Croat. Chem. Acta, 75 (2002) 41 - 49. 64. I. Primožič, T. Hrenar, S. Tomić and Z. Meić: Interactions of Chiral Quinuclidin-3-yl Benzoates with Butylcholinesteraze: Kinetic Study and Docking Simulations J. Phys. Org. Chem., 15 (2002) 608 -614. 65. I. Juranović, Z. Meić, L. Tumir, I. Piantanida and M. Žinić: Interactions of Phenantrhridinium-nucleobase Conjugates with Complemantary and Non-complementary Polynucleotides in Aqueous Media J. Chem. Soc., Chem. Commun., (2002) 1432 - 1433. 66. I. Primožič, T. Hrenar, S.Tomić and Z. Meić: Stereoselective Hydrolisis of Quarternary Quinuclidinium Benzoates Catalyzed by Butyrylcholinesterase Eur. J. Org. Chem., 2003, 295 – 301. 67. I. Primožič, T. Hrenar, S. Tomić and Z. Meić: Structural Basis for Selectivity of Butyrylcholinesterase towards Enantiomeric Quinuclidin-3-yl Benzoates: a Quantum Chemical Study Croat. Chem. Acta, 76 (2003) 93 -99. 68. L. M. Tumir, I. Piantanida, I. Juranović-Cindrić, T. Hrenar, Z. Meić and M. Žinić New Permanently Charged Phenantridinium-Nucleobase Conjugates. Interactions with Nucleoztides and Polynucleotides and Recognition of ds-Poly-AH+ J. Phys. Org. Chem., 16 (2003) 891 - 899. 69. T. Hrenar, R. Mitrić, Z. Meić, U. Stalmach and H. Meier: Vibrational Spectra and DFT Calculations of PPV-Oligomers J. Mol. Struct., 661/662 (2003) 33 – 40. 70. T. Biljan, S. Rončević, Z. Meić and K. Kovač: Additional Effects in NIR FT-Raman Spectra of Lanthanide Sesquioxides Chem. Phys. Lett., 395 (2004) 246 – 252. 71. S. Miljanić, L. Frkanec, Z. Meić and M.. Žinić: Photoinduced Gelation by Stilbene Oxalyl Amide Compounds Langmuir , 21 (2005) 2754 – 2760. 72. L. Tumir, I. Piantanida, M. Žinić, I. Juranović Cindrić, Z. Meić and S. Tomić: Recognition of Homo-polynucleotides Containing Adenine by Phenantridinium Bis-uracil Conjugate in Aqueous Media J. Chem. Soc., Chem. Commun. 73. .S. Miljanić, L. Frkanec, Z. Meić and M.. Žinić: Gelation Ability of Novel Oxalamide-based Derivatives Bearing a Stilbene as a Photo-responsive Unit Eur. J. Org. Chem. 74. T. Biljan. S. Rončević, Z. Meić, K. Jurčić and E. Meštrović: Yb3+ as an origin of the strong anti-Stokes luminescence in the NIR FR-Raman spectra of some lanthanide sesquioxides Chem. Phys. Lett. 75. P. Novak, Z. Glasovac, M. Eckert-Maksić and Z. Meić On the additivity of deuterium-induced isotope effects in 13C NMR spectra of benzocyclobutene isotopomers Tetrahedron (?) PROF. DR. SC. ZLATKO MEIĆ OSTALE ZNANSTVENE PUBLIKACIJE (s citatima) NON CC/SCI SCIENTIFIC PUBLICATIONS (with citations) 1. E. Jungmann, K. Klarić, S. Maričić, and Z. Meić: A Proton Magnetic Resonance and Infrared Study in the Series: Aluminiumhydroxide Gel, Pseudoboehmite, Boehmite Symp. Baux. Oxyd. Hydroxyd. d´Aluminium, 2 (1964) 137 - 144. 1. E. Schwartzmann and H. Sparr, Z. Naturforsch., 24b (1969) 8. 2. D. Badia and J. Nicolas, CR Acad. Sci. D, 280 (1975) 1845. 3. C. J. Serna, J. L. White, and L. S. Hem, Clays Clay Miner., 25 (1977) 384. 2. H. Vančik, T. Cvitaš, and Z. Meić: Infrared Band Contours of Methyl Mercuric Halides 6th Yug. Symp. Gen. Appl. Spectr., 2 (1977) 420 - 423. 3. J. Kobe, P. Bukovec, and Z. Meić: Metal Ion Interaction with Ribavirin (1- * -D-Ribofuranosyl-1,2,4-triazole-3-carboxiamide) Inorg. Chim. Acta, 79 (B7) (1983) 294. 4. Z. Mikotić-Mihun, J. Kuftinec, H. Hofman, M. Žinić, F. Kajfež, and Z. Meić: Ketotifen Analytical Profiles of Drug Substances, Ed. K. Florey, Vol. 13, pp. 239 - 263, Academic Press, New York, 1984. 1. R. K. Gilpin and L. A. Pachla, Anal. Chem., 63 (1991) R130. 5. M. Žinić, J. Kuftinec, H. Hofman, F. Kajfež, and Z. Meić: Zomepirac Sodium Analytical Profiles of Drug Substances, Ed. K. Florey, Vol. 15, pp. 673 - 698, Academic Press, New York, 1986. 6. Z. Meić and G. Baranović: Valence Force Field Calculations and Molecular Structure 1st Yugoslav Symposium on Molecular Sciences, Ed. Z. B. Maksić, pp. 55 - 58, Zagreb, 1986. 7. D. Jovanović and Z. Meić: Ispitivanje fotoksidacije polibutadiena spektroskopskim metodama Vest. Slov. Kem. Drus., 33(Suppl.) (1986) 161 - 162. 1. F. Heatley, Synthetic Macromolecules, SPR Nuclear Magnetic Resonance, 18 (1989) 259. 8. S. Schneider, C. Scharnagl, R. Bug, Z. Meić, and G. Baranović: A Force Field Calculation for trans- Stilbene Ion Radicals XII International Conference on Raman Spectroscopy, Eds. J. R. Durig and J. F. Sullivan, pp. 186 - 187, John Wiley & Sons, Chichester-New York-Brisbane- Toronto-Singapore, 1990. 9. Z. Meić, G. Baranović, V. Smrečki and G. Keresztury: Vibrational Analysis of the Protonated Azo Group. Raman Spectra and Normal Coordinates of protonated trans-Azobenzene and Its Isotopomers XVth International Conference on Raman Spectroscopy, Eds. S. A. Asher and P. B. Stein, pp. 234 - 235, John Wiley&Sons, Chichester-New York-Brisbane-Toronto-Singapore, 1996. 10. P. Novak, D. Vikić-Topić, V. Smrečki and Z. Meić: Isotope Effects in NMR Spectra as a Structural Tool for Organic Molecules Recent Advances in Analytical Techniques, Ed. Atta-ur-Rahman, Gordon and Breach Science Publishers, Amsterdam 2000. 11. Z. Meić, T. Hrenar and R. Mitrić: Dependence of Calculated Vibrational Dynamics in trans-Stilbene on the Choice of DFT Functionals Bull. Chem. Technol. Macedonia, 21 (2002) 161 - 164. 12. Z. Meić, T. Hrenar, R. Mitrić and G. Keresztury: Vibrational Analysis of Benzaldehyde: Raman Spectra and DFT Calculations XVIIIth International Conference on Raman Spectroscopy, Eds. J. Mink, G. Jalsovszky and G. Keresztury, pp. S49-S50, John Wiley&Sons Ltd., Chichester, 2002. PROF. DR. SC. ZLATKO MEIĆ STRUČNE PUBLIKACIJE - PROFESSIONAL PAPERS 1. Z. Meić: Infracrvena spektroskopija. Prikaz metode Zbornik JUREMA, 10 (1965) 273. 2. V. Bekarek i Z. Meić: Utjecaj otapala na položaj vrpci u infracrvenim spektrima Kem. Ind. (Zagreb), 29 (1980) 1. 3. V. Bekarek, M.Kulhavy, Z. Meić a B. Fiala: Hodnoceni surovin pro vyrobu sazi 1H- a 13C-nuklearni magnetickou rezonanci (češki) Chem. Prum., 30 (1980) 22. 4. Z. Meić, N. Pravdić, E. Reiner i Z. Veksli: Analiza publiciranja radova referiranih na sastancima kemičara Hrvatske i jugoslavenskim simpozijima 1975 i 1977 Kem. Ind., 29 (1980) 235. 5. L. Colombo, T. Cvitaš, Z. Meić, M. Pavlović i H. Vančik: Englesko - hrvatsko - slovensko - srpskohrvatsko - makedonski rječnik značajnih termina u molekulskoj spektroskopiji SKTH / Kemija u industriji Zagreb, 1982. 6. Z. Meić: Karakterizacija polimera 13C NMR spektroskopijom Identifikacija polimernih materijala. Zbornik radova, SKTH / Kemija u industriji, Zagreb, 1983. 7. I. Švađumović, Z Meić i M. Bravar: Karakterizacija urea - formaldehidnih smola 13C NMR spektroskopijom Nafta, 36 (1985) 621. 1. A. Bunn, Synthetic Macromolecules, SPR Nuclear Magnetic Resonance, 17 (1988) 225.