Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Aktivnosti
Bibliografija


Cirila Đorđević

Područje znanosti: Prirodne znanosti
Polje znanosti: Kemija
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Professor emeritus


Kontakt adresa

Ustanova:College of William and Mary,Department of Chemistry
Ulica:600 Landrum Drive, P.O. Box 8795
Grad:VA 23185 Willamsburg
Država:
SAD
Brojevi telefona:Tel. 757-221-2540
E-mail adresa: