Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Mary Valentić

Područje znanosti: Društvene znanosti
Polje znanosti: Socijalna djelatnost
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Emerita


Kontakt adresa

Ustanova:Sveučićište Calgary,Fakultet za socijalni rad
Ulica:2500 University Drive NW
Grad:T2N 1N4 Calgary
Država:
Kanada
Brojevi telefona:Tel. (403) 220-5032
E-mail adresa: