Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Bibliografija


Branko Grunbaum

Područje znanosti: Prirodne znanosti
Polje znanosti: Matematika
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Professor emeritus


Kontakt adresa

Ustanova:University of Washington, Department of Mathematics
Ulica:Box 354350
Grad:WA 98195 Seattle
Država:
SAD
Brojevi telefona:Tel. 543-7597
E-mail adresa: