Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Bibliografija
Jezici
Osobni podaci


Vlasta Radosavljević - Osobni podaci

Privatna adresa

Ulica

Grad
52100 Pula
Država
Hrvatska

Brojevi telefona
Tel.
GSM 098 712 366

E-mail adresa


Članovi obitelji

 
, srodstvo nije specificirano