Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Bibliografija


Edward Slavko Yambrušić

Područje znanosti:
Polje znanosti:
Akademski stupanj:
Zvanje:


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:4720 Massachusetts Avenue
Grad:20016 Washington D.C.
Država:
SAD
Brojevi telefona:Tel. 202 244 1626
E-mail adresa: