Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Bibliografija


Eugene Zavarin

Područje znanosti: Prirodne znanosti
Polje znanosti: Kemija
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Professor emeritus


Kontakt adresa

Ustanova:Sveučilište u Kaliforniji, Barkeley
Ulica:Forest Product Lab-478 RFS,137 Mulford Hall #3114
Grad:CA 94720-3114 Berkeley
Država:
SAD
Brojevi telefona:Tel. (510) 215-4280
E-mail adresa: