Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Bibliografija


Katarina Zubanović

Područje znanosti: Biomedicina i zdravstvo
Polje znanosti: Stomatologija
Akademski stupanj:
Zvanje:


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:3 r DU Docteur Jean Bertholet
Grad:83000 Toulon
Država:
Francuska
Brojevi telefona:Tel. +33-(0)-494923912
E-mail adresa: