Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Bibliografija


Ejub Hadžić

Područje znanosti: Biomedicina i zdravstvo
Polje znanosti:
Akademski stupanj: Dr. med.
Zvanje:


Kontakt adresa

Ustanova:Alamogordo Cancer Center
Ulica:2559 N. Scenic Drive, Suite G
Grad: Alamogordo, NM 88310
Država:
SAD
Brojevi telefona:Tel. 505-437-8126
E-mail adresa: