Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Bibliografija
Jezici


Niko Mihić

Područje znanosti: Biomedicina i zdravstvo
Polje znanosti:
Akademski stupanj: Dr. med.
Zvanje:


Kontakt adresa

Ustanova:Health Center, Jorge Juan
Ulica:Camino de La Huerta 6
Grad:28006 Pozuelo,Madrid
Država:
Španjolska
Brojevi telefona:Tel. (34) 617 04 19 36
E-mail adresa: