Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Bibliografija


Dragan Miličić

Područje znanosti: Prirodne znanosti
Polje znanosti: Matematika
Akademski stupanj: Prof. dr. sc.
Zvanje: Redoviti profesor


Kontakt adresa

Ustanova:Sveučilište u Utahu
Ulica:Dep. of Mathematics,University of Utah LCB 104
Grad:UT 84112 Salt Lake City, Utah
Država:
SAD
Brojevi telefona:Tel. (801) 581-5272
E-mail adresa: