Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Bibliografija


Brenda Milner

Područje znanosti: Biomedicina i zdravstvo
Polje znanosti:
Akademski stupanj: Prof. dr. sc.
Zvanje: Redoviti profesor


Kontakt adresa

Ustanova:McGill sveučilište
Ulica:1205 Dr. Penfield Avenue
Grad:H3A 1B1 Montreal
Država:
Kanada
Brojevi telefona:Tel. 398-8503
E-mail adresa: