Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Bibliografija


Dragan Mirković

Područje znanosti: Tehničke znanosti
Polje znanosti: Računarstvo
Akademski stupanj:
Zvanje: Docent


Kontakt adresa

Ustanova:Računarstvo, Sveučilište u Houstonu
Ulica:221 Phlip G. Hoffman Hall,4800 Calhoun Road
Grad:TX 77204-3475 Houston
Država:
SAD
Brojevi telefona:Tel. (713) 743-3375
E-mail adresa: