Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Bibliografija


Karlo Mirth

Područje znanosti:
Polje znanosti:
Akademski stupanj:
Zvanje:


Kontakt adresa

Ustanova:CROATIAN ACADEMY OF AMERICA. INC.
Ulica:.O. Box 1767, Grand Central Station
Grad:NY 10163-1767 New York
Država:
SAD
Brojevi telefona:
E-mail adresa: