Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Bibliografija


Ines Modrcin

Područje znanosti:
Polje znanosti:
Akademski stupanj:
Zvanje:


Kontakt adresa

Ustanova:Fordham University, The College at Lincioln Center
Ulica:113 W 60th St.
Grad:NY 10023 New York
Država:
SAD
Brojevi telefona:
E-mail adresa: