Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Bibliografija


Dubravko Nardini

Područje znanosti:
Polje znanosti:
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje:


Kontakt adresa

Ustanova:AMAC - UK
Ulica:30 Hayward Road
Grad:8LW Oxford OX2
Država:
Engleska
Brojevi telefona:Tel. ++01865 556 686
E-mail adresa: