Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi


Jadranka Bendeković - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Ekonomski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1991
doktor društvenih znanosti

 
Ekonomski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1980
magistar društvenih znanosti

 
Ekonomski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1978
diplomirani ekonomist