Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi


Jadranka Bendeković - Nastavne aktivnosti

Dodiplomska nastava

Transport, špedicija i osiguranje
Transportno i otpremničko poslovanje
Osiguranje i reosiguranje
Poslijediplomska nastava

Ekonomika i politika transporta i osiguranja
Kvalitativno i kvantitativno preuzimanje robe