Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Članstva
Bibliografija


Đuro Palaić

Područje znanosti: Biomedicina i zdravstvo
Polje znanosti: Temeljne medicinske znanosti
Akademski stupanj: Dr. med.
Zvanje: Izvanredni profesor


Kontakt adresa

Ustanova:HSS Quebec
Ulica:397 Church Beaconsfield
Grad:QC H9W 3R5 Montreal
Država:
Kanada
Brojevi telefona:Tel. 514.695.0783
E-mail adresa: