Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Bibliografija


Zlatko Peceli

Područje znanosti:
Polje znanosti:
Akademski stupanj:
Zvanje:


Kontakt adresa

Ustanova:Bectel Grupa
Ulica:50 Beale Street
Grad: San Francisco
Država:
SAD
Brojevi telefona:
E-mail adresa: