Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Ivan Slapničar - Nastavne aktivnosti

Dodiplomska nastava

Matematička analiza 1
Matematička analiza 2
Linearna algebra
Višeprocesorsko računanje
Poslijediplomska nastava

Matrični račun i matematika web pretraživača
Matrični račun na višeprocesorskim računalima