Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Bibliografija


Eugene T. Premužić

Područje znanosti: Prirodne znanosti
Polje znanosti: Kemija
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje:


Kontakt adresa

Ustanova:Brookhaven National Laboratory
Ulica:Energy Sciences & Technology Department
Grad:NY 11973-5000 Upton
Država:
SAD
Brojevi telefona:Tel. (516) 344-2893
E-mail adresa: