Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Projekti
Bibliografija


Domagoj Sabolović

Područje znanosti: Biomedicina i zdravstvo
Polje znanosti: Veterinarska medicina
Akademski stupanj: Prof. dr. sc.
Zvanje: Predavač


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:5 rue Durantin
Grad: Paris
Država:
Francuska
Brojevi telefona:
E-mail adresa: