Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Aktivnosti
Bibliografija
Biografija


Ante Mihanović - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Građevinski fakultet, konstruktorski smjer.
Sveučilište u Zagrebu
1.10.1967. - 26.06.1972.
diplomirani inženjer građevinarstva

 
Građevinski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
10.10.1973. - 10.06.1976.
Magistar tehničkih znanosti

 
Sveučilište u Zagrebu
10.10.1976. - 1.03.1981.
Doktorat tehničkih znanosti