Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Aktivnosti
Bibliografija
Biografija


Ante Mihanović - Projekti

Natrag na pregled projekata

Nelinearno numeričko modeliranje građevinskih konstrukcija
Šifra projekta: 2-11-054
Vrsta projekta: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Opis projekta
U ovom projektu istražuju se i razvijaju numerički modeli za nelinearne proračune građevinskih konstrukcija. Posebna pozornost posvećuje se nelinearnom modeliranju držanja materijala i to betona i čelika kao dominantnih, premda se razvijeni modeli mogu protegnuti i na ostale slične materijale iz kojih se grade građevinske konstrukcije. Prvi dio numeričkih modela razvijen je za materijalno i geometrijski nelinearne ravninske i prostorne linijske konstrukcije pri statičkim opterećenjima u kojima se mogu simulirati kompozitnost poprečnik presjeka, promjene krutosti presjeka uzduž linijskih elemenata kao posljedica materijalne nelinearnosti, te doprinos geometrijske nelinearnosti pri malim i velikim pomacima i deformacijama. Težište istraživanja i kreiranja modela usmjereno je određivanju slomnog opterećenja iz čega slijede sva granična stanja konstrukcija koja uvažavaju nelinearnost konstrikcije kao cjeline i svakog presjeka ponaosob. Stabilnost nelinearnih sustava sastavni je dio analiza koje tretiraju dati modeli. Drugi dio numeričkih modela odnosi se na nelinearne ravninske 2D konstrukcije pri statičkome i dinamičkome opterećenju. Osim upotrebe konačnih elemenata, za modeliranje neograničenih prostora rabe se posebni preslikani beskonačni elementi zasebno za dinamička odnosno seizmička opterećenja. Pri tome je materijal kompozitan i nelinearan tipa armirani beton odnosno koheziono temeljno tlo. Posebnim dodirnim elementima razdvaja se konstrikcija i kontinuum. U ravninskim zadaćama uvodi se formulacija rotacijskog stupnja slobode koji omogućuje analize zadaća torzije (uvrtanje) presjeka. Materijalni model betona koji se rabi u ovim analizama je dvoparametarski, hipoelastični, dok se kod nelinearnosti simuliraju pukotine, popuštanje, plastifikacija i drobljenje u višeosnom tlaku, te pukotine i omekšavanje u vlaku. Otvaranje pukotina ravna se po zakonima mehanike loma. Armatura se modelira posebnim krivocrtnim elementima, a također je modelom omogućeno simuliranje prethodno i naknadno napinjanje kablova u prednapregnutim betonskim konstrukcijama. Treći dio modela odnosi se na numeričke simulacije plošnih konstrukcija, ploča i ljuski, naboranih i prostornih sandučastih konstrukcija izloženih statičkome opterećenju. Za njihovo modeliranje rabe se degenerirani 3D elementi s po šest stupnjeva slobode u svakom čvoru. Kod ovih konstrukcija rabi se odgovarajući 3D nelinearni model za simulaciju materijalne i geometrijske nelinearnosti pri statičkom opterećenju. Za modeliranje poprečnog presjeka ljuski i ploča rabi se uslojeni model. Kod ovih konstrukcija istražuje se utjecaj posmika i velikih aksijalnih sila. Ponašanje ovih konstrukcija prati se do neposredno pred slom odnosno gubitak stabilnosti. Dobiveni rezultati, kod svih navedenih modela, provjeravaju se na jednostavnim pokusima.

Voditelj projekta: Ante Mihanović
E-mail adresa:

Ustanova: Građevinsko-arhitektonski fakultet, Split
Trajanje: 1991. - 1994.
Bibliografija projekta
Opis projekta na stranicama financijera