Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Bibliografija


Goran Senjanović

Područje znanosti: Prirodne znanosti
Polje znanosti: Fizika
Akademski stupanj: Prof. dr. sc.
Zvanje: Redoviti profesor


Kontakt adresa

Ustanova:Međunarodni centar za teorijsku fiziku
Ulica: International Centre for Theoretical Physics
Grad:34100 Trieste
Država:
Italija
Brojevi telefona:
E-mail adresa: