Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Projekti
Bibliografija


Valentina Ratkajec

Područje znanosti: Biomedicina i zdravstvo
Polje znanosti: Kliničke medicinske znanosti
Akademski stupanj: Dr. med.
Zvanje: Znanstveni novak


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:
Grad:
Država:

Brojevi telefona:
E-mail adresa: