Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Osobni podaci


Krešimir Delač

Područje znanosti: Tehničke znanosti
Polje znanosti: Elektrotehnika
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Znanstveni suradnik


Kontakt adresa

Ustanova:b4b d.o.o.
Ulica:Ulica grada Vukovara 271
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. +385 1 6177 055
GSM +385 91 6177 035
E-mail adresa: