Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi


Ivo Banac - Aktivnosti


Aktivnosti vezane za struku


Član znanstvenog savjeta
Ohrid Summer University, Ohrid, Makedonija
2002 - danas

Član uredništva
Studia Historica Slovenica, Maribor, Slovenija
2001 - danas

Član upravnog odbora
Kosovski dokumentacijski i znantveni institut, Priština, Kosovo
2001 - danas

Član uredništva
Journal of Human Rights, London, U.K.
2001 - danas

Član međunarodnog savjeta Centra za međunarodne studije,
Univerzitet Crne Gore, Podgorica
2001 - 2003

Član savjetnik uredničkog odbora
International History Review, Burnaby, British Columbia
2000 - 2003

Član upravnog odbora
Očuvanje Bosansko-hercegovačkog nasljedstva
1999 - danas

Član uredništva
Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU, Dubrovnik
1996 - danas

Član
Međunarodna komisija povijesnih slavenskih studija, Lausanne, Switzerland
1995 - 2000

Član uredničkog savjeta
Historical Abstracts, Santa Barbara
1994 - danas

Urednik savjetnik
Providence: Studije o zapadnoj civilizaciji
1993 - danas

Član uredničkog odbor,a
Encyclopaedia Moderna, Zagreb
1991 - danas

Član
Wissenschaflicher Beirat, Geschichte, Kultur und Geisteswelt der Südslaven
1990 - danas

Urednik
East European Politics and Societies
1989 - 1994

Član
Joint Committee on Eastern Europe American Council of Learned Societies i Social Science Research Council
1988 - 1991

Član
Vijeće za međunarodnu razmjenu studenata,Savjetnički odbor za istočnu Europu i SSSR
1987 - 1989

Član izvršnog odbora
Vijeće za Slavensku i istočno europsku povijest Američkog Povijesnog Udruženja
1985 - 1987

Član upravnog vijeća
American Association for the Advancement of Slavic Studies
1982 - 1992
Ostale udruge/društva


Član uredništva
International Dialogue, Omaha, Nebraska
2007 - danas

Član upravnog odbora
International Summer School on Religion and Public Life, Inc., Boston
2006 - danas

Član vijeća
Centar za humanitarno pravo, Beograd
2004 - 2007

Zastupnik
Sabor RH
2004 - danas

Član uredništva
Gordogan
2003 - danas

Član uredničtva
Europski glasnik, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
2002 - 2003

Predsjednik savjeta
Institut Vlado Gotovac, Zagreb
2001 - danas

Član počasnog vijeća
Međunarodni forum Bosna, Sarajevo
2000 - danas

Član uredničkog odbora
Human Rights Review, Somerset, New Jersey
1999 - 2001

Predsjednik
Liberalni centar za demokraciju, ljudska prava i građanske slobode, Zagreb
1998 - 1999

Član uredništva
Lettre internationale, Zagreb
1995 - 1997

Supredsjedni
Institut otvoreno društvo- Hrvatska
1994 - 1996

Član predsjedništva
Hrvatski helsinški odbor za ljudska prava
1994 - 1998

Član upravnog obora
Fond za obnovu Dubrovnika
1992 - 1997

Predsjednik
Društvo Hrvatskih studija
1991 - 1993

Član uredničkog odbora
AMA Croatica
1990 - 1991