Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Osobni podaci


Darko Domović

Područje znanosti: Prirodne znanosti
Polje znanosti: Kemija
Akademski stupanj: Dipl. ing.
Zvanje: Viši stručni savjetnik


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:
Grad:
Država:

Brojevi telefona:
E-mail adresa: