Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Članstva
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Dobrovoljne aktivnosti
Jezici
Biografija
Osobni podaci
Repozitorij dokumenata


Strahimir Banović - Biografija

Rođen sam u Osijeku 15.08.1950 godine od oca prof.Stjepana Banović i majke prof. Marije Banović.
U Zagrebu živim od 1960g.
U Zagrebu sam završio srednje školovanje i Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1973 godne.Obavezni liječnički staž obavio sam u KBC Zagreb, Klinike Rebro.Stručni ispit položio sam pri Republičkm sekretarijatu za narodno zdravlje i socijalnu zaštitu 12.01.1997. godine.
Specijalizaciju iz ginekologije i porodiljstva obavljao sam za potrebe Republičkog sekretarijata za narodno zdravlje, jer sam prethodno bio upućen na rad u Libiju, po ugovoru između SFRJ i Libije.Specijalizaciju sam završio 1982 godine.Odmah nakon toga uputio sam se na rad u Australiju.U Australiji sam obavljao poslove specijaliste za ginekologiju i opstetriciju na Medicinskom fakultetu i u privatnoj praksi.Nakon 8 godina rad,1994 godine vratio sam se u RH.
Zaposlio sam se u DZ. Trešnjevka II kao specijalista ginekolog i porodničar za zadravstevenu zaštitu žena do 31,5,1998. godine.Od 1.06.1998 godine obavljam djelatnost u Ordinaciji privatne prakse za zdravstvenu zaštitu žena kao ugovorni doktor HZZO-a u zakupu.
Bio sam oženjen.U braku imamo dvoje djece sina Stefana i kćer Sonju.