Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Članstva
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Dobrovoljne aktivnosti
Jezici
Biografija
Osobni podaci
Repozitorij dokumenata


Strahimir Banović - Dobrovoljne aktivnosti

Pregled dobrovoljnih aktivnosti:
Ekstramuralne:
Tery fox Dani ružičaste vrbce