Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Bibliografija


Vesna Mikuta-Martinis

Područje znanosti: Prirodne znanosti
Polje znanosti: Fizika
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Znanstveni suradnik


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:
Grad:
Država:

Brojevi telefona:
E-mail adresa: