Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Mira Radunić - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Agronomski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
Zadar
- 2003
Mr.sc.

 
Agronomski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1995
dipl.ing.agronomije