Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Dobrovoljne aktivnosti
Jezici
Osobni podaci


Antal Balog - Bibliografija

Lista radova iz CROSBI bibliografije
Linkovi na ostale bibliografije


Towards an evangelical missiology of humanitarian aid ministry. Osijek: Evanđeoski teološki fakultet, 2007.