Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Dobrovoljne aktivnosti
Jezici
Osobni podaci


Antal Balog - Aktivnosti


Aktivnosti vezane za struku


Suosnivač i član uprave
NOA, organizacija za mikrokreditiranje, osnovana sredstvima USAID-a uz potporu Opportunity International, Chicago, Ill.
1996. - 2004.
Ostale udruge/društva


Član i suosnivač
Udruga za građanska prava
1998. - 2004.

Član
Odbor za međunarodnu suradnju grada Osijeka
1998. - 2002.

Član
Koordinacija visokih predstavnika šest kršćanskih crkava u Republici Hrvatskoj članica KEK-a (Konferencije europskih crkava) i CCEE-a (Vijeća europskih biskupskih konferencija)
1989. - 2003.