Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Dobrovoljne aktivnosti
Jezici
Osobni podaci


Antal Balog - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Ekonomski fakultet u Osijeku
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Osijek
Hrvatska
01.10.2009. - 25.05.2012.
Doktor znanosti znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, znanstvena grana marketing.

 
Gordon-Conwell Theological Seminary, South Hamilton, Massachusetts 01982, SAD
Gordon-Conwell Theological Seminary
South Hamilton
SAD
2001. - 2007.
Doctor of Ministry, područje humanističkih znanosti, znanstveno polje teologija, znanstvena grana pastoralna teologija.

 
Ekonomski fakultet
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Osijek
1998. - 2001.
Magistar znanosti, smjer poslovna politika

 
Ekonomski fakultet
Univerzitet u Novom Sadu
Subotica
SFR Jugoslavija
1979. - 1982.
Diplomirani ekonomista, smjer organizacijskih znanosti

 
Viša ekonomsko-komercijalna škola
Univerzitet u Novom Sadu
Novi Sad
SFR Jugoslavija
1976. - 1979.
Ekonomist, smjer vanjska trgovina

 
Trajna izobrazba

The Impact of the Market Economy on Eastern Europe and a Christian Response
Oxford Center for Mission Studies, Oxford, England
-
XII/1993.
 

Studijska posjeta sveučilištima u SAD-u.
Wheaton College, Wheaton, U.S.A.
-
VIII/1996.
 

IECLD Module on "Curriculum Development"
The Institute for Excellence in Christian Leadership Development Overseas Counci
Osijek, Croatia, IV/2006.
 

Consultation on Theological Education and Leadership Development
World Evangelical Fellowship and Overseas Council International for Theological
Consultation on Theological Education and Leadership Theological Education and Leadership Development Development in Post-Communist Europe: Equipping for the Future
Oradea, Romania, XII/1994
 

IECLD Module on Leadership and Teamwork
The Institute for Excellence in Christian Leadership Developement OCI
Kiev, Ukraine
IV/2004.
 

Seminar o procjenjivanju vrijednosti poduzeća, profesor dr. sc. Kenneth Zapp
Zagrebačka poslovna škola, Zagreb
IV/1983.
 

Strategic marketing and Fund raising methods ih Theological Schools
Presbyterian Church (USA) Louisville, Kentucky
III/1999.
 

Knjižnica u zajednici
Hrvatsko knjižničarsko društvo
Prezentacija članka “Poslovanje knjižnica u zadaći prikupljanja sredstava”, Vjesnik bibliotekara Hrvatske, God. 53. No. 3/4, 2010., str. 42.-65.
29.9.2010.-2.10.2010.
 

Specijalizacije

U zemlji:
Naziv specijalizacije: Stručni ispit za uposlene u državnim organima uprave
Područje specijalizacije: Društveno planiranje
Ustanova: Republički zavod za društveno planiranje SR Hrvatske
I/1983 - VI/1983.
Stečeno zvanje: Stručni suradnik za društveno planiranje
 

U zemlji:
Naziv specijalizacije: Uvodni studj teologije
Područje specijalizacije: Primijenjena teologija
Ustanova: Biblijsko teološki institut
1976. - 1977.
Stečeno zvanje: -
 

U inozemstvu:
Naziv specijalizacije: Summer Graduate School
Područje specijalizacije: Old and New Testament Theology
Ustanova: Wheaton College
Grad: Wheaton
Država: SAD
IV/1996. - IX/1996.
Stečeno zvanje: -