Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Boris Miletić - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Elektrotehnički materijali i tehnologija.