Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Biografija


Vlatko Mileta - Biografija

Rođen 12. siječnja 1936. godine u Šibeniku; diplomirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu; magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu (1967.); doktorirao na Fakultetu političkih znanosti Zagrebu (1970.); zaposlen na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu od 1964.; izvodi nastavu na predmetu Međunarodni gospodarski odnosi: Suvremena integracijska kretanja. Napisao je brojne radove: Uvod u međunarodne ekonomske odnose, Zagreb, 1988. (2. izdanje); Institucije međunarodne privrede, Zagreb, 1990. (3. izdanje); Gospodarska sinteza Europe, Zagreb, 1993.; Europska unija (ekonomski aspekt) u knjizi Europa iza ugla (Vukadinović-Mileta), Zagreb, 1990.; Europska integracija i ruska dezintegracija, Zagreb, 1996.; ABC Europske unije, Zagreb, 1997.; Novčarstvo (6. izdanje), Zagreb, 2002.; Leksikon Europske unije, Zagreb, 2003. Brojne znanstvene i stručne članke u različitoj periodici. Suradnik znanstvenih projekata. Trenutno je glavni istraživač na projektu Hrvatska i europske integracije. Član je Hrvatskog politološkog društva, Matice Hrvatske, Društva ekonomista Hrvatske, Hrvatske udruge za međunarodne studije, Atlantskog vijeća. Odlikovan Redom Danice Hrvatska s likom Ruđera Boškovića 1998. godine. Izvodi kolegije na dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi.

Kolegiji:

Međunarodni gospodarski odnosi
Hrvatska i europske integracije


Linkovi:
http://161.53.122.5/EasyWeb.asp?pcpid=303