Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Tomislav Domazet-Lošo - Projekti

Natrag na pregled projekata

Evolucijska dinamika satelitskih DNA
Šifra projekta: 0098074
Vrsta projekta: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Opis projekta
Ključne riječi: molekularna evolucija, satelitska DNA, molekularna filogenija, molekularni drive, usklađena evolucija, brzina supstitucija, genska konverzija, nejednoliki crossingover, Coleoptera, Tenebrionidae, Curculionidae, Meloidogyne

Voditelj projekta: Đurđica Ugarković
E-mail adresa:

Ustanova: Institut "Ruđer Bošković"
Trajanje: 2002. - 2005.
Bibliografija projekta
Opis projekta na stranicama financijera